Prostorové plánování : Rozvoj území : Stavební právo

Dáváme území řád. Plánujeme.

O nás Kontaktujte nás

Prostorové plánování

Zajišťujeme přípravu území pro výstavbu objektů na bydlení, podnikání, větších sídelních celků i pro provedení zásahů do krajiny. Provádíme prostorové analýzy určené pro správné umístění záměru, změny územně plánovací dokumentace, projektujeme plánovací podklady, dohody o parcelaci, sjednáváme plánovací smlouvy.

Rozvoj území

Od investičního záměru k jeho realizaci v území vede složitá cesta. Jsme odborníci na investiční přípravu stavebních záměrů, jejich plánování v území a zajištění potřebných podkladů a povolení. Vy se soustřeďte na svoje nápady, my zajistíme jejich realizaci v území!

Stavební právo

Představujeme kompaktní a pružný tým složený z architektky a právníka, na základě naší dlouholeté praxe využíváme kontakty na celou řadu oborových specialistů. Ve středobodu naší činnosti stojí PLANNING – obor spojující urbanismus a legislativu, a to na základě odborné prostorové analýzy.

Náš tým

Představujeme kompaktní a pružný tým
složený z architektky a právníka.

Veronika Šindlerová

Ing.arch., PhD.

Specialistka na územní plánování a rozvoj území.

Urbanistka, specialistka na územní plánování, dopravní plánování a regionální plánování, autorka řady územních plánů, aktualizací zásad územního rozvoje, územních studií, ale také realizací bytových a občanských staveb.

Je autorizovanou architektkou České komory architektů v oboru architektura.

Na Fakultě architektury ČVUT v Praze získala v roce 2014 doktorát v oboru urbanismus a územní plánování. Její disertační práce se zabývala teorií, vymezením a aplikací systému veřejných prostorů.
Vedle vlastní projektové praxe působí jako odborná asistentka v Urban Planning Studiu profesora Karla Maiera na Ústavu prostorového plánování na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Katedře aplikované geoinformatiky a územního plánování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Jindřich Felcman

Mgr. Bc.

Právník, specialista na územní plánování s několikaletou praxí na krajském úřadu. Je autorem metodických pomůcek, pravidelně přednáší pro pracovníky stavebních úřadů a úřadů územního plánování. V rámci svého výzkumu na Fakultě architektury ČVUT v Praze se zabývá udržitelným rozvojem městských regionů.

pracujeme pro